Vi planerar till nästa APT på hösten innan semesterperioden börjar.

Alla deltagare får information om vår personalaktivitet under sommaren.

Vi kommer även planera aktiviteter i form av utevistelse för våra kunder under sommaren.

Vi börjar APT igen på slutet av augusti.