Covid-19 A Domicil Hemtjänst

A Domicil hemtjänst vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Detta har vi börjat med efter att Folkhälsomyndigheten meddelat att det finns samhällsspridning i Sverige.
A Domicil hemtjänst anser att det är nödvändig för att begränsa risken för ytterligare smittspridning och jobbar kontinuerligt för att minska riskerna för smitta.
Väsentliga åtgärder:
• Medarbetare som uppvisar sjukdomssymtom får inte komma till arbetet två dagar efter att de är symtomfria.
• Medarbetare som varit utomlands behöver stanna hemma 14 dagar efter hemkomst innan de återgår till arbetet.
• Vårt arbetssätt och våra rutiner gällande vårdhygien, korrekt användning av skyddsutrustningar, fortlöpande information och utbildning till medarbetarna.
• Vi har även engagerat oss om socialisolering och vidtagit fungerande smittskyddsåtgärder för uppdraget.

Utbildning september 2019- Belastningsergonomi och HIV

Under september månaden A Domicil Hemtjänst anordnade två utbildningar belastningsergonomi och HIV.

Under belastningsergonomi utbildningen personalen fick information om hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen. Under utbildningen lades fokus på risker och skador man kan ha användning för belastningen.

Under HIV föreläsningen lyfte vi ämnen som medicinering långtidsbiverkningar, sex, lust och psykisk hälsa.

   

Sommarutflykt Juli 2019

Under sommaren anordnade A Domicil Hemtjänst en utflykt för våra kära kunder i Sätra badet. Det var en underbar dag för både kunder och personal, där vi bjöd på god mat, musik och dans. Att se kundernas leende gav oss mer motivation för att utföra liknande aktiviteter och därför planerar vi en utflykt igen under hösten där alla är välkomna att delta.

APT September 2019

På A Domicil Hemtjänst AB har vi haft arbetsplatsträff på tisdag 10/09/2019.  Vi gick igenom våra rutiner så som är basala hygien, nyckelrutiner, mobiltelefon rutiner osv.  Vi kommer att ha flera utbildningar och möte under hösten vilket hjälper oss att utvecklas och förbättrar oss inom vårdbranschen. Vi har haft sommarutflykt i juli och under hösten ska vi ha en träffpunkt enligt kundernas önskemål.

 

Träffpunkt i Upplands Väsby

I början på 2019 hade vi en träffpunkt i vår nya kontor i Upplands Väsby och bjöd in våra kunder.

Det var trevligt att samlas ihop, fika och berätta om vår nya lokal, samt diskutera om brukarens behov osv.

Sommarutflykt

Fredag den 15:e juni hade vi sommarutflykt i Sätra badet för våra ärade kunder. Dagen var förväntansfull. Det härliga vädret tillsammans med nybakade piroger, musik-dansunderhållning och den fantastiska personalgruppen gjorde utflykten till en lysande upplevelse.

Utbildning i bemötande med teater Spotlight, April 2018

Á Domicil hemtjänst AB anordnade en utbildning i början av April i samarbete med Macorena hemtjänst, i bemötande via teater Spotlight. Genom interaktivt lärande ges chansen att praktisera det man har i sin teori.

Utbildningen började med en teaterföreställning, där teater Spotlights skådespelerskor spelade upp ett kundbesök, utifrån verkliga erfarenheter. Det fanns 25 fel under det besöket/föreställningen gällande bemötande. Personalen fick vara åskådare under den föreställningen. Därefter blev det en diskussion om vilka fel som upptäcktes under besöket som spelades upp. Livliga diskussioner fördes även om hur man kan förbättra bemötandet. Många var involverade och ville gärna ta till sig av informationen samt dela erfarenheter med kollegor och i synnerhet att få infallsvinklar från ett annat bolag (Macorena).  Unik chans att utbyta åsikter och kunskaper med varandra då två hemtjänstbolag genom ett samarbete kan dela sina erfarenheter och kunskaper.

Efter diskussionen spelades föreställningen upp igen fast denna gång fick våra egna medarbetare (tillsammans med Macorenas personal) spela upp rollerna som hemtjänstpersonal. En från Á Domicil hemtjänst samt en från Macorena hemtjänst visade hur bemötande ska se ut. De var väldigt duktiga och hade ett utomordentligt bemötande. Det blev mycket skratt och var väldigt lärorikt.

Tack vare det interaktiva lärosättet så blev utbildningen mycket givande samtidigt som föreställningen och diskussionen gav upphov till tankeställare. Personalen för båda hemtjänstbolagen uttryckte stor glädje för denna utbildning, då lärande kunde kombinerades med roligare lärosätt.

Vi på Á Domicil hemtjänst AB vill tacka Macorena hemtjänst för ett gott samarbete samt tacka teater Spotlight för en fin, underhållande och mycket lärorik dag. 

APT februari samt kurs om Psykisk ohälsa och demens

Under februari månads APT så anordnades en utbildning om psykisk ohälsa och demens. Amira från utbildningshemmet kom dit och undervisade personalen om psykisk ohälsa och demens. Något som är väldigt viktigt i vår bransch.

Utbildningen var väldigt lärorikt och samtidigt rolig enligt personalen. Det blev en fin givande diskussion där det kom fram många fina åsikter om hur väl vi kan ta hand om personer med psykisk ohälsa kom. Personalen visade stor uppskattning och tackade för denna möjlighet! Vi tackar utbildningshemmet samt Amira som kunde erbjuda denna möjlighet.

APT januari samt kurs i Våld och hot i nära relationer

Á Domicil hemtjänst anordnade en utbildning för personalen om våld och hot i nära relationer i samband med att vi hade vår arbetsplatsträff den 23:e januari 2018. Detta som ett led i vår konstanta utveckling- och förbättringsarbete.

 

Elinor från kvinnojouren kom till oss och förmedlade sin kunskap. Det var väldigt uppskattat av personalen att tillgodogöra sig denna kunskap. Vi passar på att tacka Elinor samt kvinnojouren för att de tog sig tiden att komma hit och föreläsa för oss.