Information från Trygghetsjouren

Trygghetsjouren har ansvaret under jourtid i Stockholms stad för att personer inom äldreomsorgen samt de med en funktionsnedsättning får stöd och hjälp ifrån socialtjänsten i akut uppkomna situationer.

Öppettider för medborgarna från 1 september 2018

Vardagar:  kl. 16.00-08.00

Helger: från fredag kl. 16.00 till måndag kl. 08.00.

Röda dagar: dygnet runt

Telefonnummer för medborgarna: 08-508 40 700

Vardagar dagtid nås stadens verksamheter genom Kontaktcenter Stockholm:

Direktnummer till Kontaktcenter Äldre Direkt: 08-80 65 65

Direktnummer till Kontaktcenter funktionsnedsättning: 08-508 11 508.

 

Information om behandling av personuppgifter

A Domicil Hemtjänst AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Som anställd hos oss på A Domicil Hemtjänst AB behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att A Domicil Hemtjänst AB ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet.

A Domicil Hemtjänst AB är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till din chef eller till personalavdelningen. Du kan också kontakta oss på domeko@adomicil.se.

Läs mer om behandling av personuppgifter: https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdpr-konsekvenser-utvecklare