APT-Januari

A Domicils arbetsplatsmöte med handledning av verksamhetschefen Farah .
För en god relation med vår personal, handledning och informations överföring har A Domicil ständigt arbetsplatsmöte.