Undersköterskeexamen, personalfest 2017-10-06

Flera av våra anställda på A Domicil hemtjänst erhöll sin undersköterskeexamen efter flera år och många timmars studier. Consensum var de som höll i undervisningar och vi fortsätter hädanefter samarbetet med Consensum tack vare deras bra jobb. Lärarna från Consensum var med på examensutdelningen. Alla var väldigt glada och stolta över prestationerna de åstadkommit och stor eloge till samtliga anställda som lyckats varva arbete med studier.

Därefter hade vi på A Domicil en personalfest för att fira personalens prestationer och företagets fortsatta utvecklingsarbete. Alla fick med sig en goodiebag och det bjöds på mat och förfriskningar. Det blev mycket dans, glada konversationer, lotteri och olika spel. Personalen uttryckte stor uppskattning för eventet och tyckte det var mycket lyckat. Ledningen vill passa på att ännu en gång gratulera personalen och ge dem en stor eloge för deras goda samarbete under deras studietid.

Nu fortsätter vi vårt utvecklingsarbete med kompetensutvecklande kurser samt fortsatt undersköterskeutbildning för de som inte har erhållit examen för det än.

 

APT april

Tillsammans går vi igenom ”måltider i vardagen”.

APT mars

Fika efter APT i personalrummet.

Idag hade vi en aktiv medverkan av deltagarna om företagets framtid och utveckling.