Ökad Medvetenhet om Mental Hälsa och Livsmedelssäkerhet 2024-02-29

Under det senaste APT-mötet diskuterade vi livsmedelshygien och vikten av stränga rutiner för att säkerställa säkra och högkvalitativa måltider. Vi fokuserade inte bara på livsmedelshygien utan tog även upp suicidtankar och förebyggande åtgärder för att undvika incidenter hos kunder med psykiskt dåligt mående. Detta är en integrerad del av vår pågående satsning för att öka medvetenheten om mental hälsa och erbjuda rätt stöd.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *