Sommarutflykt

Fredag den 15:e juni hade vi sommarutflykt i Sätra badet för våra ärade kunder. Dagen var förväntansfull. Det härliga vädret tillsammans med nybakade piroger, musik-dansunderhållning och den fantastiska personalgruppen gjorde utflykten till en lysande upplevelse.

Utbildning i bemötande med teater Spotlight, April 2018

Á Domicil hemtjänst AB anordnade en utbildning i början av April i samarbete med Macorena hemtjänst, i bemötande via teater Spotlight. Genom interaktivt lärande ges chansen att praktisera det man har i sin teori.

Utbildningen började med en teaterföreställning, där teater Spotlights skådespelerskor spelade upp ett kundbesök, utifrån verkliga erfarenheter. Det fanns 25 fel under det besöket/föreställningen gällande bemötande. Personalen fick vara åskådare under den föreställningen. Därefter blev det en diskussion om vilka fel som upptäcktes under besöket som spelades upp. Livliga diskussioner fördes även om hur man kan förbättra bemötandet. Många var involverade och ville gärna ta till sig av informationen samt dela erfarenheter med kollegor och i synnerhet att få infallsvinklar från ett annat bolag (Macorena).  Unik chans att utbyta åsikter och kunskaper med varandra då två hemtjänstbolag genom ett samarbete kan dela sina erfarenheter och kunskaper.

Efter diskussionen spelades föreställningen upp igen fast denna gång fick våra egna medarbetare (tillsammans med Macorenas personal) spela upp rollerna som hemtjänstpersonal. En från Á Domicil hemtjänst samt en från Macorena hemtjänst visade hur bemötande ska se ut. De var väldigt duktiga och hade ett utomordentligt bemötande. Det blev mycket skratt och var väldigt lärorikt.

Tack vare det interaktiva lärosättet så blev utbildningen mycket givande samtidigt som föreställningen och diskussionen gav upphov till tankeställare. Personalen för båda hemtjänstbolagen uttryckte stor glädje för denna utbildning, då lärande kunde kombinerades med roligare lärosätt.

Vi på Á Domicil hemtjänst AB vill tacka Macorena hemtjänst för ett gott samarbete samt tacka teater Spotlight för en fin, underhållande och mycket lärorik dag. 

APT februari samt kurs om Psykisk ohälsa och demens

Under februari månads APT så anordnades en utbildning om psykisk ohälsa och demens. Amira från utbildningshemmet kom dit och undervisade personalen om psykisk ohälsa och demens. Något som är väldigt viktigt i vår bransch.

Utbildningen var väldigt lärorikt och samtidigt rolig enligt personalen. Det blev en fin givande diskussion där det kom fram många fina åsikter om hur väl vi kan ta hand om personer med psykisk ohälsa kom. Personalen visade stor uppskattning och tackade för denna möjlighet! Vi tackar utbildningshemmet samt Amira som kunde erbjuda denna möjlighet.

APT januari samt kurs i Våld och hot i nära relationer

Á Domicil hemtjänst anordnade en utbildning för personalen om våld och hot i nära relationer i samband med att vi hade vår arbetsplatsträff den 23:e januari 2018. Detta som ett led i vår konstanta utveckling- och förbättringsarbete.

 

Elinor från kvinnojouren kom till oss och förmedlade sin kunskap. Det var väldigt uppskattat av personalen att tillgodogöra sig denna kunskap. Vi passar på att tacka Elinor samt kvinnojouren för att de tog sig tiden att komma hit och föreläsa för oss. 

Nytt kontor i Kista och APT

Under årets sista APT i december genomgick vi våra resultat från året som har gått. Vi förtydligade om dokumentation samt om genomförandeplaner som skrivs med ramtid. Ett större fokus ska ske på vår ledsagarservice och vår verksamhetschef ska hålla i handledningsmöten med personalen. Vi har glädjen att meddela att vi har skaffat en ny lokal […]

Personalvård/friskvård

Vi på Á Domicil hemtjänst har glädjen att meddela att vi erbjuder samtliga anställda, friskvård/personalvård genom massage eller liknande behandling. Personalen bokar upp sig och vi har ett samarbete med en massös som kommer till kontoret och ger personalen den friskvårdsbehandling som de önskar.

Vi önskar att detta blir en nyttig resurs för samtliga i personalen och att vi uppnår målet att hålla hälsan på hög nivå hos vår personal.

Undersköterskeexamen, personalfest 2017-10-06

Flera av våra anställda på A Domicil hemtjänst erhöll sin undersköterskeexamen efter flera år och många timmars studier. Consensum var de som höll i undervisningar och vi fortsätter hädanefter samarbetet med Consensum tack vare deras bra jobb. Lärarna från Consensum var med på examensutdelningen. Alla var väldigt glada och stolta över prestationerna de åstadkommit och stor eloge till samtliga anställda som lyckats varva arbete med studier.

Därefter hade vi på A Domicil en personalfest för att fira personalens prestationer och företagets fortsatta utvecklingsarbete. Alla fick med sig en goodiebag och det bjöds på mat och förfriskningar. Det blev mycket dans, glada konversationer, lotteri och olika spel. Personalen uttryckte stor uppskattning för eventet och tyckte det var mycket lyckat. Ledningen vill passa på att ännu en gång gratulera personalen och ge dem en stor eloge för deras goda samarbete under deras studietid.

Nu fortsätter vi vårt utvecklingsarbete med kompetensutvecklande kurser samt fortsatt undersköterskeutbildning för de som inte har erhållit examen för det än.

 

Utflykt för Á Domicils kunder

Utflykt via Á Domicil hemtjänst 2017-08-25

Då det varma vädret börjar lida mot sitt slut så ville Á Domicil hemtjänst utnyttja de sista dagarna av värmen och erbjuda kunderna något utöver det vardagliga. Vi planerade därför en utflykt för samtliga kunder till Hågelbyparken. De flesta kunder kunde lyckligtvis delta och för de som hade begränsad möjlighet att ta sig till platsen erbjöd vi hämtning. Det bjöds på mat, förfriskningar och tårta. Det goda stämningen skapades av kunderna som uppskattade utflykten mycket och gav uttryck för att gärna ha fler liknande tillställningar, vilket planeras att komma längre fram.

Träffpunkt Juni 2017

Á Domicil Hemtjänst AB höll på fredag 2/6-2017 i en träffpunkt för våra kunder vid huvudkontoret. Vi bjöd på olika sorters mat, förfriskningar med bland annat smoothie och olika sorters fika. Vår personal bjöd upp till dans med våra kunder och det erbjöds massage och handvård för samtliga gäster. Nästan samtliga i personalen och våra kunder närvarade och alla trivdes väldigt bra, eller som en av våra kunder uttryckte sig ”skönt att få komma till en tillställning som är annorlunda mot min vardag och få umgås med andra samt sjunga och dansa tillsammans”. Samtliga uttryckte stor uppskattning för träffpunkten som avslutades med många varma kramar.